สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การผลิตขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป

การผลิตขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป

 

atui การผลิตขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป atui

 


เนื่องจากขนมจีนเป็นอาหารที่มีอายุการเก็บรักษาสั้นเพียง 1-2 วัน

จึงไม่สามารถเก็บรักษาและส่งจำหน่ายไปยังพื้นที่ห่างไกลหรือส่งออกไปต่างประเทศได้

จึงมีการคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนแห้งกึ่งสำเร็จรูป

เพื่อช่วยถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเก็บได้นาน

มีน้ำหนักเบาและสะดวกในการขนส่งและเก็บเป็นเสบียง

ในการเดินทางไกลหรือส่งออกไปต่างประเทศ

เพื่อให้คนไทยในต่างแดนและชาวต่างชาติที่ชอบอาหารไทย

สามารถรับประทานเส้นขนมจีนแท้ร่วมกับน้ำยา

โดยการต้มในน้ำเดือดประมาณ 8-10 นาที

ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคมีความสะดวกที่จะรับประทานขนมจีน

ที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัยได้ตลอด

เพื่อให้ได้การยอมรับจากผู้บริโภค

จึงได้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์

สำหรับเส้นขนมจีนแห้งและน้ำยาผงในซองเดียวกัน

จากการทดลองผลิตเส้นขนมจีนสด

ด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมที่มีปัญหา

ในการแยกเส้นไม่ให้ติดกันของ
คุณภาพของเส้น 

จึงทำให้มีการคิดกรรมวิธีใหม่ในการผลิตเส้นขนมจีนอบแห้ง

จากข้าวเจ้าไทยแท้ โดยเริ่มจากการอบแห้ง

พันธุ์ข้าวไทยแท้ที่มีปริมาณอะมิโลส

สูงกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นทำความสะอาดปลายข้าวเจ้า

แช่และหมักข้าวประมาณ 3-4 วัน

แล้วบดข้าวพร้อมน้ำจนได้น้ำแป้งและน้ำในปริมาณที่เหมาะสม

แล้วนึ่งแป้งให้สุกซึ่งใช้ปริมาณน้ำในการนึ่งแป้งให้สุกประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์

ของน้ำหนักแป้งชื้น แล้วนำแป้งมานวดขึ้นรูปเส้นขนมจีนแบบเส้นตรงหรือก้อนสี่เหลี่ยม

สำหรับสภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งเส้นขนมจีนอยู่ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

นาน 30 นาที แล้วอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง

สำหรับการบริโภคเส้นขนมจีนชนิดเส้นตรงนั้นจะต้องมีการคืนรูป

โดยการแช่ขนมจีนในน้ำ 5 นาที แล้วต้มในน้ำเดือดนาน 8 นาที

โดยไม่ต้องแช่น้ำ
ส่วนขนมจีนชนิดก้อนสี่เหลี่ยมจะแช่ในน้ำ 5 นาที

แล้วต้มในน้ำเดือดนาน 10 นาที จากนั้นก็ใส่น้ำยาผง

ซึ่งมีทั้งน้ำยาปลาช่อน น้ำยาปักษ์ใต้

น้ำยาเจและน้ำพริก ให้ผู้บริโภคได้เลือกรับประทานตามใจชอบ

จากการทำขนมจีนอบแห้งแบบกึ่งสำเร็จรูป

ที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าพรีเจลาติไนซ์

ผสมกับแป้งข้าวเจ้าและน้ำในอัตราส่วน 15 :85 :140

โดยใช้วิธีทำแห้ง 2 วิธี
คือ

การอบแห้งในตู้อบแบบถาด

(ได้เส้นขนมจีนค่อนข้างแข็ง สีเหลืองนวล)

การใช้วิธีแช่แข็ง-คืนรูปแล้วจึงอบแห้งในตู้อบแบบถาด

(ได้เส้นขนมจีนค่อนข้างเปราะ สีขาวขุ่น)

จากการเก็บขนมจีนอบแห้งไว้ในถุงพอลิเอทิลีน 3 สัปดาห์

พบว่า ขนมจีนอบแห้งทั้ง 2 แบบ จะดูดซึมความชื้น

ภายในถุงเพิ่มขึ้นจนมีความชื้นของเส้น

ประมาณร้อยละ 8 จึงคงที่

ในการคืนรูปของขนมจีนอบแห้งนั้น

ปรากฏว่าขนมจีนอบแห้งแบบแรก

ใช้เวลาคืนรูปในน้ำเดือด 10 นาที

นานกว่าแบบที่ 2 (7 นาที) และดูดซึมน้ำกลับได้

ร้อยละ 91.47 น้อยกว่าแบบที่ 2 (ร้อยละ 107.02)


1147298qibrc5xocz

view